Skicka faktura till kommunen

Här hittar du information om alla sätt att skicka fakturor till kommunen på. Fakturor till kommunen ska skickas elektroniskt enligt lagen om elektroniska fakturor som kom april 2019.

Läs mer om lagen om elektroniska fakturor till offentlig sektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla fakturor till Tyresö kommun hanteras centralt. Det är därför viktigt att fakturorna innehåller beställarens namn och beställarkod (referens) för att vi ska kunna handlägga fakturan snabbt till förvaltningarna och ni få betalt i tid.

De som är certifierade beställare för kommunen vet vilka uppgifter ni som leverantör behöver. Känner de inte till dessa uppgifter så har de inte heller behörighet att beställa varor och tjänster för kommunens räkning.

Som avtalad leverantör till kommunen kan du ansluta dig till vårt inköpssystem.

Mer information om e-handel och hur du ansluter dig

Genom att skicka elektroniska fakturor till Tyresö kommun gör du fakturahanteringen mer effektiv samt hjälper oss och er att värna om miljön. Du säkerställer även leveransen av fakturan.

Kom igång med e-faktura

Kan du redan skicka e-faktura? Då är det bara att börja! Vi använder oss av VAN-operatören Pagero. Vi har GLN 7381020380000 samt e-fakturaadress 2120000092. 

Läs mer på vår projektsida hos Pagerolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi är även anslutna till Peppol och har peppol:id 0007:2120000092.

Läs mer om hur du ansluter dig till Peppollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte skickar e-faktura idag är det bra att börja med att värdera hur många fakturor du skickar till kommunen.

Mindre volymer

 • Kommunen erbjuder tjänsten Supplier Center vilket är Visma Proceedos leverantörs/fakturaportal. Tjänsten är kostnadsfri och fungerar som ett formulär där du fyller i specifik information för varje enskild faktura. För att använda tjänsten behöver du vara registrerad som kund hos Visma Commerce.
  För att registrera dig som kund hos Visma Commerce, skriv till ekonomi@tyreso.se och skriv "E-faktura" i ämnesraden. Ange den e-postadress dit ni vill ha inbjudan skickad samt att ni vill ansluta till Supplier Center.
  Användarmanual för Supplier Center
 • Du kan kostnadsfritt registrera upp till 36 fakturor per år hos VAN-operatören Pageros leverantörsportal.
  Vår projektsida där du kan registrera dig genom att trycka på "Try Free Web Portal"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kolla även med din bank, flertalet banker erbjuder möjlighet att skicka e-faktura via en fakturaskrivare.

Större volymer

 • Du som redan är ansluten till en VAN-operatör kan skicka e-fakturor till Tyresö kommun. Vi använder oss av VAN-operatören Pagero. Vi har peppol:id 007:2120000092, GLN 7381020380000 samt e-fakturaadress 2120000092. Kontakta din VAN-operatör för att komma igång. Skriv till ekonomi@tyreso.se för att få mer information om anslutning. Skriv "Anslutning e-faktura" i ämnesraden. 
 • Är du inte ansluten till en VAN-operatör ännu? Då föreslår vi någon av nedanstående operatörer:
  InExchangelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  OpusCapitalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Pagerolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Kofax Fakturaportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kontrollera om ditt ekonomisystem har möjlighet att skicka e-faktura eller om din bank erbjuder en fakturaskrivare. Om detta är möjligt, se GLN ovan.

Vad en faktura ska innehålla

Den som beställer en vara eller tjänst är ansvarig för att uppge sin beställarkod. Denna beställarkod måste anges som referens tillsammans med fakturamottagarens namn på fakturan. Saknas en giltig referens riskerar betalningen att bli försenad.

I de fall en rekvisition har använts eller beställningen är gjord via kommunens inköpssystem behöver ingen beställarkod anges, då räknas istället ordernumret som referens. Viktigt är att detta anges i fältet för ordernummer. Tyresö kommuns ordernummer består av bokstäverna TK följt av 9 siffror, exempelvis TK123456789.

Nedan listas all information som måste finnas med på fakturan:

 • Leverantörens namn och adress
 • Leverantörens organisations-/momsregistreringsnummer
 • Leverantörens bank-/plusgiro
  Finns inte ett gironummer kräver vi kontobevis innan fakturan kan betalas, läs mer om det här.länk till annan webbplats
 • Om leverantören har F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum och förfallodatum
 • Beställarkod + namn på fakturamottagare eller ordernummer
 • Leveransadress
 • Leveransdatum/period
 • Tyresö kommuns GLN: 7381020380000
 • Tyresö kommuns fakturaadress
 • Tyresö kommuns organisationsnummer 212000-0092
 • Tyresö kommuns momsregisteringsnummer SE212000009201
 • Nettobelopp per momssats
 • Momssats i %
 • Momsbelopp
 • Valuta
 • Totalt fakturerat belopp
 • Specifikation över vad som faktureras

PDF-fakturor

Vi tar inte längre emot PDF-fakturor från leverantörer som inte är undantagna enligt lagen om elektroniska fakturor. Tillhör du någon av de verksamheter som är undantagna kan du skicka PDF-fakturor via e-post till efakt@tyreso.se. Endast en PDF-faktura per e-post.

Pappersfakturor

Vi tar inte längre emot pappersfakturor från leverantörer som inte är undantagna enligt lagen om elektroniska fakturor. Tillhör du någon av de verksamheter som är undantagna tar vi emot pappersfakturor och skannar in centralt i kommunen. Pappersfakturor skickas till nedanstående adress. Observera att endast fakturor som är skickade till denna adress kommer att hanteras:

Tyresö kommun
Box 310
135 29 Tyresö

För att fakturan ska kunna hanteras via skanning ska beställarkod (referens) och mottagarens namn finnas på fakturan.

Från och med 1 april 2019 är det endast myndigheter som har rätt att skicka pappersfakturor.

Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas.

Giro saknas

I det fall företaget saknar gironummer kräver vi kontobevis för att kunna betala fakturan. Detta eftersom vi på annat sätt inte kan bekräfta att det kontonummer som är angivet faktiskt tillhör företaget och vi vill säkerställa att vi betalar rätt.

Fakturan anses inte vara komplett förrän företaget kan bevisa för oss att angivet kontonummer är knutet till företaget.

Du kan skicka in ditt kontobevis till ekonomi@tyreso.se.

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2021