Projektbidrag

Projektet ska vara tidsbegränsat och riktas till barn och ungdomar. Bidraget kan sökas löpande under året.

Projektbidraget, som också kallas bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande, kan sökas av föreningar i Tyresö kommun löpande under året. Projektet ska vara tidsbegränsat och ska riktas till barn och ungdomar.

Ändamål

Projektbidraget kan sökas av föreningar i Tyresö kommun och kan sökas löpande under året.

Projektet ska vara tidsbegränsat och ska riktas till barn och ungdomar.

Projektbidraget kan även beviljas som ett startbidrag till nybildad förening eller verksamhet.

Villkor

Ansökande förening ska i princip uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna (se Regler för föreningsstöd) och dessutom bland annat ange följande i den skriftliga ansökan:

  • syfte
  • målgrupp
  • tidsperiod
  • planering
  • kostnadskalkyl.

Bidragets storlek

Bidragets storlek bedöms från fall till fall inom given budgetram.

Ansökan

Ansökan ska göras i god tid innan genomförande.

Utbetalning

Utbetalning sker med 75 % av beviljat bidrag efter nämndens beslut. Resterande 25 % utbetalas så snart redovisning inlämnats till fritidsenheten.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 2 april 2019
Upp