Lokalt aktivitetsstöd (Lok)

Syftet med bidraget är att stimulera barn- och ungdomsverksamheten. Sista ansökningsdagar för att söka lokalt aktivitetsstöd är 25 augusti och 25 februari.

Regler för Lokalt aktivitetsstöd (Lok)

Ändamål

Från kommunens synpunkt är det angeläget att föreningarna kan erbjuda ett så stort och varierat utbud av aktiviteter som möjligt. Syftet med bidraget är att stimulera barn- och ungdomsaktivitet inom föreningslivet.

Villkor

Ansökande förening ska uppfylla villkoren i de allmänna och särskilda bestämmelserna, läs mer i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Bidragets storlek

Bidrag utgår med av kultur- och fritidsnämnden fastställda belopp per deltagare och närvarotillfälle. Högst en aktivitet per dag. För närvarande är beloppet 12 kronor per deltagare och närvarotillfälle.

Sista datum för ansökan

  • För lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli–31 december, ansök senast 25 februari
  • För lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari–30 juni, ansök senast 25 augusti

Ansök via Aktivitetskort på Nätet (ApN)

Närvarorapportering och ansökan ska ske via Aktivitetskort på Nätet (ApN). Det är ett internetbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ansöka om Lokalt aktivitetsstöd (Lok).

Komma igång med ApN

Steg 1

Utse en eller flera föreningsadministratörer för din förening. Föreningsadministratör är den/de som är huvudansvarig för föreningen och ansvarar för att aktivitetsredovisningen sköts på ett riktigt sätt i föreningen.

Föreningsadministratörernas uppgifter är att:

  • Skapa användare åt nya ledare
  • Skapa närvarokort för föreningens träningsgrupper
  • Koppla ledare till närvarokort
  • Godkänna föreningens sammanställning för att ansöka om bidrag (oftast två gånger per år)

Ledare som ska registrera närvaro tar kontakt med sin föreningsadministratör (ofta er kanslist, om ni har sådan) för att få ett användarnamn och lösenord.

Steg 2

Skicka e-post till fritid@tyreso.se med föreningsadministratörens namn, e-post, telefonnummer och 10-siffriga personnummer för att få ett användarnamn och lösenord till ApN.

Steg 3

När du har fått ett användarnamn samt lösenord loggar du in på ApN inloggningssida
https://aktivitetskort.se/tyresolänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 2 april 2019
Upp