Kulturbidrag – bidrag till enstaka kulturarrangemang

Bidraget kan sökas av Tyresöföreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll riktade till allmänheten. Sista ansökningsdag är 15 april och 15 oktober. Beslut om ansökningarna tas i kultur- och fritidsnämnden.

Söka kulturbidrag – så gör du

Alla ansökningar och redovisningar om kulturbidrag hanteras elektroniskt via e-tjänsten. Det går bra att använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning. Du kan få sms-inloggning på Servicecenter i Tyresö centrum, ta med legitimation.

Ansökan kan göras två gånger per år och ska inlämnas:

  • senast 15 april för perioden 1 juli – 31 december
  • senast 15 oktober för perioden 1 januari – 30 juni.

Vilka kan söka?

Bidrag till enstaka kulturarrangemang kan sökas av Tyresöföreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll. Föreningarnas/förbundens egna återkommande aktiviteter som kräver deltagaranmälan eller riktar sig övervägande till egna medlemmar, kan inte få detta bidrag. Ett annat villkor för att få söka är att aktuella föreningsuppgifter samt verksamhets- och revisionsberättelser skickas in till kommunen efter varje årsmöte.

Vilka regler finns det?

Kulturarrangemanget ska vara öppet för kommunens invånare. Föreningarna är skyldiga att marknadsföra arrangemangen. Minimikrav är att information ska lämnas till månadsbladet och evenemangskalendern på kommunens hemsida. Dessa tjänster är kostnadsfria.

Bidraget betalas ut efter redovisning

Får du bidraget beviljat ska du senast 60 dagar efter att programmet är genomfört skicka in en redovisning, även detta gör du via e-tjänsten.

Behöver du hjälp med e-tjänsten?

Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

Digitala första hjälpenlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Moa Keskikangas
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Upp