Fria och subventionerade lokaler

Föreningar som uppfyller särskilda krav har möjlighet att använda kommunala lokaler utan kostnad eller till subventionerat pris. Ansökan om säsongsabonnemang ska insändas före 31 oktober eller 31 mars.

Ändamål

En grundförutsättning för föreningslivet är tillgången till lämpliga verksamhetslokaler. Kultur- och fritidsnämndens uppgift är bland annat att skapa lokalresurser till föreningarnas verksamhet.

Villkor

För att erhålla rätten till fria eller subventionerade kommunala lokaler krävs att förening, i tillämpliga delar, uppfyller kraven enligt de allmänna bestämmelserna (se under Regler för föreningsstöd). Dessutom gäller:

 • Föreningens verksamhet ska vara ideell och allmännyttig.
 • Föreningen ska ha i demokratisk ordning vald styrelse och antagna stadgar.
 • Föreningens styrelse ska vara lokalt tillsatt och ha säte och stämma i Tyresö.
 • Föreningen ska ha minst 25 betalande medlemmar varav merparten bosatta i Tyresö.
 • Föreningen ska årligen inkomma till fritidsenheten med senaste
  verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt ekonomisk redovisning innehållande medlemsavgifternas antal och belopp.

Kommunägda lokaler och anläggningar upplåts under fastställda säsonger, kostnadsfritt eller subventionerat till föreningar som uppfyller ovanstående krav. Exempel på fria eller subventionerade lokaler är:

 • föreningsgården Kvarnhjulet
 • idrottshallar
 • bollplaner
 • isbanor.

Lokal avsedd för speciellt ändamål (exempelvis ishall) upplåtes till föreningar som bedriver denna verksamhetsgren.

Föreningarnas verksamhet prioriteras när det gäller tillgång av lokaler och anläggningar.

Tidsfördelning sker utifrån kultur- och fritidsnämndens fastställda normer.

Ansökan

Ansökan om säsongsabonnemang ska insändas till fritid@tyreso.se före:

 • 31 mars avseende idrottshallar, gymnastiksalar, konstfrysta isbanor samt föreningsgården Kvarnhjulet
 • 31 oktober avseende fotbollsplaner.

Vid tillfälliga förhyrningar för möten och liknande ska ansökan göras så snart som möjligt.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 2 april 2019
Upp

Hitta på sidan