Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Enstaka bidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i enstaka och särskilda fall.

Bidragets syfte

Bidraget möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i enstaka och särskilda fall.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller för enstaka bidrag.

Allmänna bestämmelser – utdrag ur kulturnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte.

Ansökan

Föreningen ansöker om bidraget via e-tjänst. Ansökan ska innehålla beskrivning av vad man söker bidrag för, syfte, målgrupp, kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp. Om föreningen önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så anges det i ansökan.

För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens möteskalenderlänk till annan webbplats

Redovisning

Villkoren för redovisning formuleras under handläggningsprocessen i dialog med den sökande föreningen.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 september 2019
Upp