Elavfall

Elavfall är, lite förenklat, allt som har sladd eller drivs med batteri. I elavfall finns det både värdefulla ämnen som kan återvinnas och miljö- och hälsofarliga komponenter som är giftiga om de sprids i miljön, därför är det mycket viktigt att du sorterar ditt elavfall rätt så att det inte blandas med övrigt rest- eller grovavfall.

Symbol elavfall

Här kan du lämna elavfall och lampor

Elavfall, batterier och lampor kan lämnas på kretsloppscentralen, Mobila miljöstationen eller till insamlingsskåpet Samlaren. I vissa större butiker som huvudsakligen säljer elektronik går det att lämna all typ av smått elavfall, mindre än 25 cm, oavsett om du köper en ny produkt eller inte.

Läs mer om butiksinsamling på El-kretsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om kretsloppscentralen

Mobila miljöstationen

Varje vår och höst besöker den Mobila miljöstationen nio olika platser i Tyresö. Här kan du lämna farligt avfall och småelektronik upp till storleken av en mikrovågsugn.

En bild på en Samlare

I Samlaren kan du lämna smått elavfall och batterier.

Lämna ditt elavfall i Samlaren

Hushåll kan även lämna mindre mängder elavfall i insamlingsskåpet Samlaren som finns på Willy:s eller på Coop i Tyresö centrum.

Detta kan du lämna i Samlaren:

  • Glödlampor
  • LED- och lågenergilampor
  • småbatterier
  • värmeljuskoppar av aluminium
  • småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Allt elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

Beställ hämtning av elavfall

Har du svårt att ta dig till kretsloppscentralen kan vi hjälpa dig att transportera ditt elavfall. Du som bor i småhus får två kostnadsfria hämtningar av ditt elavfall per hushåll och år mellan april och oktober. Kostnadsfria hämtningen av elavfall gäller inte företag, hushåll i grupphusområden eller för dig som bor i områden med underjordsbehållare, men kan beställas mot kostnad. Fast installerad utrustning för värmning, kylning och ventilation hämtas dock inte som elavfall. Däremot kan du själv lämna dessa produkter på kretsloppscentralen, kontakta personalen för att bli anvisad avlämningsplats.

Två kostnadsfria hämtningar för dig i småhus

Du som bor i småhus får två kostnadsfria hämtningar av ditt elavfall per hushåll och år mellan april och oktober. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.
Entreprenören har 10 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall från det att beställningen är gjord. Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning då det kan hämtas redan samma dag.

Så här beställer du hämtning:

  • Ställ ut ditt elavfall innan du beställer hämtning och märk upp det väl med "Elavfall" (vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter).
  • Förpacka allt småplock, (får väga max 15 kg per enhet). Tänk på att inte ställa ut elavfallet i papperspåse eller kartong, ifall det börjar regna.

Den kostnadsfria hämtningen av elavfall gäller inte företag, hushåll i grupphusområden eller för dig som bor i områden med underjordsbehållare, men kan beställas mot kostnad.

Vi öppnar/stänger e-tjänsten inför varje hämtperiod. Är e-tjänsten stängd, betyder det att du inte kan beställa hämtning.

Beställ kostnadsfri elavfallshämtning Länk till annan webbplats.

Entreprenören hämtar helgfria torsdagar och fredagar. Beställ hämtning senast onsdag kl. 12.00 samma vecka du vill få elavfallet hämtat. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Så här beställer du hämtning:

  • Ställ ut ditt elavfall innan du beställer hämtning och märk upp det väl med "Elavfall" (vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter).
  • Förpacka allt småplock, (får väga max 15 kg per enhet). Tänk på att inte ställa ut elavfallet i papperspåse eller kartong, ifall det börjar regna.

Beställ hämtning mot kostnad Länk till annan webbplats.

För att kunna ta hand om ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem kostnadsfritt från hushåll året om. Kostnadsfri hämtning gäller inte för verksamheter. Hushåll kan lämna kyl- och frysmöbler kostnadsfritt på kretsloppscentralen. Maximalt 2 enheter per besök.

Hämtning sker torsdagar och fredagar, och ingår i ditt abonnemang. Beställ senast onsdag klockan 12.00 den veckan du vill få hämtning, ange antal enheter (max 2 st). Ställ avfallet vid fastighetsgräns märkt med "KYLMÖBLER".

Du som bor i ett område där övrig avfallshämtning inte kan ske vid fastighetsgräns på grund av arbetsmiljöskäl får placera din kyl och frys på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Hämtningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Beställ kostnadsfri hämtning av kyl och frys Länk till annan webbplats.

Elavfall från flerbostadshus och grupphusområden

I vissa flerbostadshus och grupphusområden finns miljörum med insamling av elavfall med regelbunden hämtning. Kontakta Servicecenter om er förening eller fastighet vill starta abonnemang. Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar av elavfall vid behov via e-tjänst.

I vissa flerbostadshus och grupphusområden finns miljörum med insamling av elavfall med regelbunden hämtning. Kontakta Servicecenter om er förening eller fastighet vill starta abonnemang.
Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar av elavfall vid behov. Beställning görs via vår e-tjänst av representant för styrelsen eller hyresvärd.

Beställ hämtning mot kostnad Länk till annan webbplats.

Batterier, ljuskällor och lysrör

I elavfallshämtningen ingår även tömning av behållare för batterier och ljuskällor samt insamlingsrör för lysrör. Lämpliga insamlingsbehållare skaffar ni själva via valfri leverantör innan beställning görs.
Observera att om ovanstående ska hämtas i annat utrymme än där ordinarie elavfallet hämtas, tillkommer en ytterligare hämtningskostnad, då det debiteras per hämtställe.

Se avgifter under relaterad information nedan.

Elavfall från företag och verksamhet

Om ni vill lämna elavfall på kretsloppscentralen behöver det registreras på El-kretsens webbsida för att få ett avlämnarintyg. Det ska visas upp för personalen på kretsloppscentralen innan du lämnar elavfallet.

Företag och verksamheter kan även beställa hämtning av elavfall. Kontakta Servicecenter om ni vill starta ett abonnemang för regelbunden hämtning. Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar vid behov via e-tjänst.

Elavfall klassas som farligt avfall, vilket omfattas av rapporteringskrav från Naturvårdsverket sedan november 2020.
Om ni vill lämna elavfall på kretsloppscentralen behöver det registreras på El-kretsens webbsida för att få ett avlämnarintyg. Det ska visas upp för personalen på kretsloppscentralen innan du lämnar elavfallet.

Skapa ett avlämnarintyg här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som lämnar elavfall ofta, kan du ladda ner Elkretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker sedan automatiskt.

Läs mer om Verksamhetsappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även anlita ett godkänt företag som hämtar upp ditt elavfall vid din verksamhet, skapar avlämnarintyg och sköter rapportering till naturvårdsverket innan de transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Företag och verksamheter kan beställa hämtning av elavfall via kommunen. Kontakta Servicecenter om ni vill starta ett abonnemang för regelbunden hämtning.
Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar vid behov via e-tjänsten nedan.

Beställ hämtning mot kostnad Länk till annan webbplats.

Informationsbroschyr om avfallshantering för företag

Broschyr om avfallshantering , 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsaffischer till miljörum

Här kan du ladda ner sorteringsaffischer i A3 för att hänga upp i miljörum.

Sorteringsaffischer

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 januari 2023