14 juni 2024

Tyresövägen: Förbjuden vänstersväng ska förbättra trafikflödet

För att förbättra trafikflödet och i så stor utsträckning som möjligt minska risken för köbildning i rusningstrafik, stänger vi möjligheten att svänga vänster från Tyresövägen till Bollmoravägen och Bäverbäcksvägen från 17 juni.

Högersväng är fortfarande möjlig så du som kör på Tyresövägen och ska

  • mot Bollmoravägen i riktning från Tyresö Strand, kan vända i rondellen vid Bollmora allé
  • mot Bäverbäcksvägen (golfbanan) i riktning från Stockholm, kan vända i Petterbodarondellen.

Gång- och cykeltrafik påverkas inte av omläggningen.

Den här tillfälliga trafiklösningen börjar gälla från det att förbudsskyltar kommit på plats under måndagen.

Omläggningen beror på att körvägen mellan "golfrondellen" och Bollmoravägen i riktning mot Stockholm är omlagd för att arbeten på norra delen av Tyresövägen (del mot golfbanan) ska kunna börja färdigställas.

Åtgärd för att minska risk för omfattande köbildning

Efter trafikomläggningen den 10 juni uppstod stora störningar i morgontrafiken efter ett tekniskt fel på trafikljusen i korsningen Tyresövägen - Bollmoravägen, där svängande trafik delade samma körfält som trafik mot Stockholm. Så här sa Ronald Gustavsson, projektchef på Tyresö kommun då:

– Trafikregleringen på måndagsmorgonen fungerade inte alls som det var tänkt efter nattens omläggning. Vi beklagar det och förstår att det skapat stora problem för många Tyresöbor. Vi har under dagen justerat trafikljusens intervaller och kommer att bevaka korsningen tisdag morgon med extra resurser, för att snabbt kunna justera trafikljusen ytterligare eller vid behov sätta in flaggvakter eller andra åtgärder.

Trafiken har flutit bättre efter att problemen med trafikljusen åtgärdats. Med trafiklösningen som gäller från 17 juni, som innebär att du inte kan svänga vänster, minskar dock beroendet av trafikljusen. Förhoppningsvis ska även risken att liknande störning uppstår igen minska.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 14 juni 2024