30 april 2024

Arbeten Regnbågsgatan/Bollmoravägen

Ytan intill korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen har spärrats av på grund av arbeten med kantstöd och plattläggning.

Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. Följ hänvisningsskyltar – för allas säkerhet.

Kartbild med arbetsområde markerat

Arbetsområde korsningen Regnbågsgatan och Bollmoravägen

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 30 april 2024