15 september 2023

VA-enheten informerar om arbete vid Basilikagränd 1

Nya ledningar vid äldreboendet Villa Basilika.

Arbetet utförs för att säkerställa bättre vattenleverans och framtida dagvattenbehov. Arbetet beräknas börja vecka 38, 18 september, och pågå till vecka 48, 1 december. Arbetet medför sprängarbeten för att ta bort berg vilket kommer medföra en del extra oväsen och damm vid borrning samt sprängning. Det kommer att vara en byggarbetsplats med maskiner, men vägen kommer vara öppen hela tiden för genomfart (utom vid sprängning).

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 15 september 2023