08 september 2023

Sprängningsarbeten på Simvägen

Med start vecka 37 kommer sprängningsarbeten utföras på Simvägen. Arbetet beräknas pågå i fyra veckor.

Marken ska förberedas för att förlägga ledningar och utforma ny väg. Arbetet utförs av företaget JVAB.

Sprängningsarbeten kommer att utföras vardagar mellan klockan 07.00-17.00 och andra arbeten kan komma att utföras fram till klockan 19.00.

Framkomlighet och parkering

Ovanstående arbeten kan skapa en begränsad framkomlighet. Parkeringsytor för allmänheten vid Simvägen kommer att beröras delvis. Fler platser för besökare till idrottsanläggningen finns på grusplanen söder om Tyresövallen.

Vid sprängtillfället placerar vi ut flaggvakter och säkerställer att ingen obehörig finns på området. När området är säkert, rapporterar samtliga vakter till sprängaren som signalerar för sprängning.

I samband med att vi skall spränga hörs en lång ljudsignal, för att uppmärksamma alla på att det kommer ske en sprängning inom kort.

Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar, som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan.

Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal som signalerar att sprängningen är över.

Flaggvakterna visar tydligt när det är säkert att återigen passera inom området. Tidsåtgången mellan avstängning till att vi öppnar området är som mest 10 minuter, vanligtvis runt 5 minuter.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 11 september 2023