08 juni 2023

Ny vattenledning mellan kretsloppscentralen och stallet i Fårdala

Vattenledningen vid sidan av gångvägen mellan kretsloppscentralen Petterboda och ridstallet i Fårdala ska bytas ut. Arbetet beräknas pågå sommaren - hösten 2023.

Markerat område är plats för arbetet

Arbetsbeskrivning VA – arbeten, byggstart 2023-06-12

Det ska förläggas ny vattenledning på sidan om gångbanan i grönytan. Vi gör det för att säkra vattenleveransen till industriområdet Petterboda för att få rundmatning samt för framtida arbeten på VA-nätet.

Arbetet på sträckan kommer att utföras på dagtid genom maskinarbeten (lastbil och grävmaskin). Vi kommer hålla det framkomligt hela tiden men vill ändå uppmärksamma gående och cyklister om arbetet.

För frågor om arbetet kontakta arbetsledare Leif Boström leif.bostrom@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 12 juni 2023