Dricksvatten

Dricksvattnet i Tyresö kommer från Mälaren och distribueras av Stockholm Vatten. Vattnet renas i tre steg vid vattenreningsverket i Norsborg innan det pumpas ut till hushållen i Stockholms området.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 5 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Mjukt vatten i Tyresö

I Sverige mäter vi ofta vattnets hårdhet i "tyska grader" dH (deutscher Härte). Halterna av kalcium och magnesium påverkar hårdheten. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar. De flesta hushåll i Sverige har mjukt vatten.

I Tyresö ligger vattnet på 4–5 dH och klassas som mjukt. Eftersom vattnet är mjukt behöver du ingen tillsats för vattenavhårdning i disk- eller tvättmaskinen.

Hårdhetsgrad anges så här:

 • 0–2 dH mycket mjukt
 • 2–5 dH mjukt
 • 5–10 dH medelhårt
 • 10 < dH hårt

pH-värde 8 i Tyresös dricksvatten

pH används för att mäta surheten i en lösning. En lösning med pH lägre än 7 klassas som sur och en lösning med pH högre än 7 är basisk, pH 7 är neutralt.

Vattnet i Tyresö har pH 8 och är lätt basiskt för att skydda rören mot rostangrepp.

Kom ihåg att motionera (vrida på) ventilerna vid vattenmätaren minst två gånger om året för att upprätthålla funktionen.

Så mycket vatten förbrukar en person varje dygn

Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter, fördelat på detta sätt:

 • 10 liter för dryck och mat
 • 35 liter för WC-spolning
 • 35 liter för disk
 • 25 liter för tvätt
 • 65 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning

Så sparar du vatten – bli vattensmart

 • Ta en kort dusch istället för en lång.
 • Om du kan, undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer 200 liter vatten.
 • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret.
 • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Fyll disk- och tvättmaskinen full innan du kör igång dem och använd kortprogram.
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Med ett snålspolande duschmunstycke kan man halvera vattenmängden.
 • Om du har en gammal toalett med stor vattencistern, lägg i en sten (eller annat som inte skadar stolen) i utrymmet under spolknappen så går det mindre vatten.
 • Vattna gräsmattan och rabatterna med regnvatten som du samlat i tunnor vid stuprören.
 • Tvätta bilen på biltvättanläggning.

Fler enkla miljötipslänk till annan webbplats

Missfärgat vatten vid anläggningsarbete eller vid vattenläcka

Vid reparation eller arbete med VA-nätet kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar av rost och kalk kan lossna när vattenhastigheten i ledningen ändrats.

Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka. Fortsätter vattnet att vara missfärgat under en längre period, ta kontakt med kommunen eller din hyresvärd. Missfärgat vatten kan även betyda att det är en pågående vattenläcka inom närområdet.

Äldre anläggningar

Missfärgning av vattnet uppkommer även i äldre ledningar av järn som inte har ett jämnt vattenflöde, vilket är normalt. Gamla varmvattenberedare kan också bidra till missfärgningen.

Grönt vatten

Kommer det grönt vatten i kranen så är det troligen en fjärrvärmeläcka i fastigheten. Felet kan även vara en sprucken värmeväxlare. Fel anmäls till fastighetsägaren.

Det gröna är ett ofarligt färgämne (i varmvattnet) som Vattenfall använder för att spåra läckor. Kallvattnet påverkas inte.

Tömning av privat pool och utomhus-spa

Den som skaffar sig en pool, en badtunna eller annan typ av bassängbad ska tänka på att vattnet ska renas och ledas bort vid tömning på ett sätt så att det inte orsakar skador för människors hälsa eller miljön. Alla olika typer av bassängbad behöver skötsel och rengöring. Vattnet måste renas och bytas ut ibland. Du som äger ett bassängbad behöver kunskap om hur man hanterar badvattnet.

Anvisningar från Stockholm vatten

Anvisningar från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 april 2021