LTA (Lätt trycksatta avlopp)

Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

Detta behöver du som fastighetsägare göra, i denna ordning:

  • Ansöka om startbesked
  • Beställa en LTA-station
  • Installera LTA-stationen (gräva ner rör och ansluta el)
  • Invänta skriftligt besked från kommunen om att förbindelsepunkten är upprättad
  • Betala anläggningsavgiften
  • Beställ driftsättning av LTA-stationen.

LTA – så fungerar det! , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om startbesked

Att installera LTA-station och dra rör på fastigheten är en anmälningspliktig åtgärd som du måste ansöka om startbesked för. I ansökan behöver du ange var på fastigheten LTA-stationen ska placeras och hur ska rören dras mellan byggnad, LTA-station och förbindelsepunkt.

Du ansöker om startbesked genom att klicka på länken nedan. Du får då logga in med bank-ID och därefter välja vilken fastighet det gäller. Efter det får du tolv olika alternativ där du ska välja att klicka i "Ändring av eller i befintlig byggnad". På nästa ruta klickar du i "Ändring av vatten och avlopp". Sedan fortsätter du att fylla i anmälan och bifogar ritningar.

Ansök om startbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ LTA

Välj variant av LTA

Det finns två olika varianter på LTA station att välja mellan, Compit 900 och Compit Mini. Det som skiljer dem åt är förläggningsdjupet.

Compit 900 är standard medan Compit Mini endast ska väljas när förläggningsdjup omöjligen kan uppnås. Compit Mini kräver nämligen omfattande isolering och kontinuerlig uppvärmning med hjälp av värmeslingor i marken för att fungera medan Compit 900 förläggs på frostfritt djup med mindre isolering.

Beställ LTA Länk till annan webbplats.

Installera LTA-stationen

Arbetet med att installera och förlägga LTA stationen på fastigheten ombesörjs och bekostas av fastighetsägaren. Det avser allt arbete som sker på fastigheten hela vägen fram till förbindelsepunkten. Viktigt är att elförsörjning finns och är installerad av behörig elektriker. Observera att vid installation av LTA-station ska fotodokumenteras i öppen schakt.

Läs installationsanvisningen , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Invänta skriftligt besked om upprättad förbindelsepunkt

När kommunens del av LTA-anläggningen, det vill säga det som går i gatan fram till er förbindelsepunkt, är besiktigat och klart för att tas i bruk skickar kommunen ett skriftligt besked om att förbindelsepunkt är upprättad.

Betala anläggningsavgiften

I samband med eller strax efter att beskedet om upprättad förbindelsepunkt skickats till fastighetsägaren skickas även fakturan på VA-anläggningsavgiften.

Information om VA-taxan

Har du frågor om anläggningsavgiften är du välkommen att kontakta stefan.ljungdahl@tyreso.se

Beställ driftsättning av LTA-stationen

Beställning av driftsättning får göras först när anläggningsavgiften är betald. Beställningar utan att kommunen kan verifiera att anläggningsavgiften är erlagd makuleras. I närtid efter godkänd mottagen beställning kontaktar kommunen eller vår entreprenör er för tidsbokning. När vi kommer har vi med oss pumpen. Arbetet inleds med besiktning. Är besiktningen godkänd monteras och installeras pumpen, systemet provkörs och en slutkontroll utförs. Därefter är systemet driftsatt och färdigt att brukas.

För att beställa driftsättning av LTA station kontaktar du mikael.oholm@tyreso.se

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 april 2024