Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Abonnemang och taxor

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Hur ofta reflekterar du över att vi har rent vatten direkt i kranen? Varje dag när det rinner som det ska? Eller tänker du bara på det vid de få tillfällen då vattnet är avstängt eller kanske när du har varit utomlands och fått köpa flaskvatten eller dricka vatten som smakar klor?

Taxor och avgifter för vatten och avlopp (VA)

Nedan kan du läsa mer om taxan, vad taxan finansierar, när du ska få din faktura, hur du kan ansluta dig till autogiro eller e-faktura och vad du ska göra när din fastighet byter ägare.

Avgiften (taxan) består av två delar brukningsavgiften som är en periodisk avgift och anläggningsavgiften som debiteras en gång i samband med anslutning.
Förändringar i taxan 2018 

VA-taxa 2018

Läs om förändringarna i årets taxa

Skriv ut/ladda ned mini-taxan

Skriv ut/ladda ner kompletta taxan

Beställ broschyren samt mini-taxanlänk till annan webbplats

VA- och renhållningsbroschyr 2018

I år skickar vi inte ut vår VA- och renhållningsbroschyr, men den finns att hämta i kommunens Servicecenter eller beställas under e-tjänster. Fritidshusägare som inte bor i Tyresö har fått broschyren hemskickad. Hämta broschyren i kommunens Servicecenter, eller skriv ut den.
Skriv ut/ladda ner broschyren

Taxan består av två delar

Anläggningsavgift (anslutningsavgift) – är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för att bygga ut de lokala ledningsnäten.
Läs om anläggningsavgiften och anslutning

Brukningsavgift – finansierar drift och underhåll av huvudledningar samt övriga anläggningar för vatten och avlopp.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del

  • Den fasta delen är en årskostnad för abonnemang samt en bostadsenhetsavgift.
  • Den rörliga delen baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.

Lämna mätaravläsning

Som fastighetsägare ska du läsa av din vattenmätarställning och rapportera den till kommunen minst en gång per år. Det är viktigt att lämna in mätaravläsning för att din preliminära mätarställning (som du faktureras) ska bli så riktig som möjligt.
Lämna mätarställninglänk till annan webbplats

Ägarbyte (när du flyttar)

När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar ägarbytet. Båda parter ska skriva under för att godkänna mätarställningen.
Ägarbytesblankett

Avgifterna går till detta

VA-verksamheten bekostas inte med skattemedel utan med avgifter enligt gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Avgifterna täcker kostnader för:

  • Rening och distribution av dricksvatten
  • Omhändertagande och rening av avloppsvatten
  • Drift och skötsel av alla VA-anläggningar
  • Underhåll och service av kommunens vattenmätare
  • Information, rådgivning och övrig administration

Din faktura

Vatten och avlopp samfaktureras med renhållningen och fakturan får du en gång per kvartal. VA-abonnemanget är knutet till fastigheten, vilket gör att abonnemanget inte kan skrivas över på hyresgäst.

På din faktura hittar du uppgifter om ditt abonnemang, vilken beräknad årsförbrukning du har, numret på din vattenmätare och årskostnaden för ditt abonnemang.
Information om e-faktura eller autogiro

Har du frågor gällande din faktura hör av dig till Servicecenter.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 april 2018
Upp