Moped

Det är inte tillåtet att köra moped klass I på cykelbanor. Det gäller även klass II på de cykelbanor där tilläggsskylten "ej moped" finns.

Moped klass I och II får heller inte köras på gångbanor, i naturen, inte heller på stigar, parkvägar eller i motionsspår.

Moped klass I

Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/timmen. För att köra moped klass I ska du ha fyllt 15 år och ha körkort klass AM. Moped klass I ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet och vara trafikförsäkrad för att få köras. Moped klass I får inte framföras på cykelbana.

Läs om moped klass I hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats. 

Moped klass II

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt. Definitionen av moped klass II beror på hur fort den går att köra och vilken effekt dess motor har. En moped klass II ska inte registreras, den saknar därför registreringsskylt. (Går den fortare än 25 km/timmen eller har en högre motoreffekt än 1 kW är den att anse som en moped klass I)

Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du kan därför köra din tvåhjuliga moped klass II på cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står "ej moped".
Läs om moped klass II hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 december 2019

Hitta på sidan