Klipp till - din grönska kan vara en trafikfälla

Det finns en baksida med grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på de sätt som beskrivs här. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars. Läs i foldern "Klipp till" om hur du klipper dina buskar, träd och häckar rätt.

Framsidan på broschyren klipp till

Det är viktigt att:

  • Gångbanan inte inkräktas av buskar och grenar på bredden, höjden eller i markplan så att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan
  • Skyltar och vägmärken inte skyms
  • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen
  • Ditt staket inte skymmer sikten – det får vara max 110 centimeter högt och 80 centimeter om du har hörntomt.
  • På en gata med bara en gångbana, bör det vara fritt minst 50 centimeter mellan tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående ska ha någonstans att ta vägen, där gångbana helt saknas gäller minst 50 centimeter fritt på båda sidor.

Så här säger Plan- och bygglagen:

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Plan- och bygglagen § 15 kap. 8 Länk till annan webbplats.

Dina buskar och trädgrenar ska lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik.

Skriv ut foldern "Klipp till" , 297.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställ foldern Länk till annan webbplats.

Tänk på det här när du planterar

Staket, häck eller träd får inte placeras utanför eller på tomtgränsen.  Stora buskar och träd ska planteras minst 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor ska planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. En häck ska placeras så att fastighetsägaren kan ansa och underhålla den från båda sidor genom att stå på sin egen tomt.

Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Hur du ska agera om du vill klippa grannens häck som hänger in på din tomt regleras i Jordabalken.

Rättsförhållanden mellan grannar 2 § Länk till annan webbplats.

Kommunen tar inget ansvar för skador som uppkommer, exempelvis vid snöröjning, på staket, häckar och brevlådor om de står utanför eller på tomtgräns.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 25 januari 2024