Gående ska hålla till vänster

Vänster sida gäller för de som promenerar på gemensamma gång- och cykelbanor, se vägmärke.

Påbjuden gång- och cykelbana

Det råder ofta förvirring mellan cyklister och gående om vilken sida man ska hålla sig till på gång- och cykelbanan. Som cyklist ska man hålla till höger och gående ska alltid hålla till vänster, då möter de cyklisterna och kan få ögonkontakt. Kommunikationen mellan gående och cyklister är ett problem om farten är för hög, den nya regeln ska öka både trafiksäkerheten och minska irritation.

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 juni 2024

Hitta på sidan