Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

Upplåtelse av allmän plats

En offentlig plats är exempelvis allmän väg, gata, torg, park och annan plats som står skrivet som allmän plats i en detaljplan.

Polismyndigheten upplåter offentlig plats

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Miljö- och trafikavdelning fungerar som remissinstans åt polismyndigheten, vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark. Det innebär att vid eventuell upplåtelse av den allmänna marken, ställer kommunen krav och lämnar synpunkter.
Ansökningsavgifter hos polisenlänk till annan webbplats

Det finns tillfällen då tillstånd måste sökas hos polisen för att få nyttja offentlig mark. Bland annat vid dessa tillfällen.

 • Allmän sammankomst
 • offentlig tillställning
 • användande av offentlig plats
 • valborgsmässobrasa
 • tillfällig försäljning
 • försäljningstillstånd
 • cirkus/tivoli
 • demonstrationer
 • torgmöten
 • affischering (kommersiell verksamhet)
 • filminspelning

Tillstånd och avgifter

Polisen tar ut en ansökningsavgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Polisen påbörjar handläggningen av ditt ärende börjar när avgiften är betald.
Sök tillståndlänk till annan webbplats

Kontakta miljö- och trafikavdelningen

Börja alltid med att kontakta kommunen på trafik@tyreso.se för att undersöka om det är ledigt och möjligt att använda den tilltänkta platsen för det ändamål du tänkt.
Se platser för handel på allmän mark

Uppge:

 • Var och hur stor ytan är (skicka med karta)
 • Vad platsen ska användas till
 • Aktuell tidsperiod

När du får svar kan eventuellt polistillstånd sökas.
Kommunens taxa för upplåtelse av allmän plats

Loppmarknader och affischering - ideell verksamhet

Tyresös skolklasser och ideella föreningar behöver inte söka tillstånd hos polismyndigheten då det gäller exempelvis loppmarknader och tillfällig försäljning, ansökan ska skickas direkt till kommunen.

Affischering av ideell karaktär

Exempelvis för samhällsinformation eller i samband med allmänna val, ska ansökan skickas direkt till kommunen

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Upp