13 september 2018

Ny gång- och cykelbana på Björkbacksvägen

På Björkbacksvägen mellan Bollmora Allé och Bollmoravägen anlägger vi en gemensam dubbelriktad gång- och cykelbana separerad från biltrafik. På höger sida (östra) från Bollmoravägen sett.

Etapp 1

Bollmora Allé - Vintervägen.
Arbetet är klart 23 oktober
Enkelriktat söderut (gulmarkerad sträcka vid röd pil) mellan Bollmora allé och Industrivägen. Asfalteras 22 oktober och öppnas för dubbelriktad trafik 23 oktober.

Etapp 2

Vintervägen - Bollmoravägen.

Etapp 3

Vi anlägger övergångsställe och refuger. Begränsad framkomlighet.
Beräknas vara klart före årsskiftet.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Upp