Vattenläcka på Klövervägen/ Vårlöksvägen

Uppdatering 14 oktober kl 14:12- Vattenläckan är nu åtgärdad och vattnet är påslaget igen.

14 oktober: I samband med en akut vattenläcka har vi stängt av vattnet till Klövervägen och Vårlöksvägen.

Felsökning pågår och arbetet väntas bli klart under dagen.

Ett tappställe kommer att ställas upp vid transformatorstationen.

Missfärgat vatten vid anläggningsarbete eller vid vattenläcka

Vid reparation eller arbete med VA-nätet kan det hända att vattnet blir missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten i ledningen ändrats. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Vattnet är inte farligt att dricka.

Fortsätter vattnet att vara missfärgat under en längre period, ta kontakt med kommunen eller din hyresvärd. Missfärgat vatten kan även betyda att det är en pågående vattenläcka inom närområdet.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021