Vattenfall underhållsröjer runt elledningar

Vattenfall påbörjar underhållsarbeten i de lokala eldistributionsnäten i delar av östra och södra Tyresö.

Underhållsröjning omfattar bottenröjning av ledningsgator samt kvistning och emellanåt fällning av farliga träd såsom lutande levande träd och torrträd. Vattenfall tar inte bort röjningsrester. Fällda träd och buskar tillhör fastighetsägaren. Vid frågor kontakta Vattenfall.

Information från Vattenfall

Karta östra Tyresö

Karta Dyvik

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 september 2018
Upp

Hitta på sidan