23 mars 2020

VA-arbeten Tjärnstigen

Med anledning av VA-arbetet på Tjärnstigen kommer vägsnittet mellan korsningarna Strandallén och Hallonbacken att vara avstängt för genomfart under cirka 2 månader.

Berörda fastighetsägare som önskar avfallshämtning ska ställa ut sina avfallskärl på trottoaren med kärlets öppning riktad mot vägen inför ordinarie tömningsdag.

PEAB som ansvarar för vägarbetet kommer att rulla fram kärlen till korsningen Hallonbacken/Tjärnstigen, och rullar sedan tillbaka dem till fastighetsgräns efter tömning.

När arbetet är avklarat sker avfallshämtning återigen från fastighetsgräns.

Arbetsområdet markerat i grönt

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Upp