23 mars 2020

VA-arbeten på Thulevägen

VA-ledningarna som löper i Thulevägen är gamla och i dåligt skick och behöver bytas ut.

Arbetena påbörjas i slutet på mars och beräknas pågå under cirka en (1) månad. Vi gör vårt bästa för att trafiken till och från fastigheterna ska fungera utan problem genom att periodvis öppna vägbommen. Information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Berörda fastighetsägare ska inför avfallshämtning rulla fram sina avfallskärl till korsningen Skolvägen eller i anslutning till vändytan utanför Thulevägen 19.

Arbetsområdet är markerat med lila.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Upp