17 februari 2020

Ledningsförnyelse Strandallén

En cirka 60 meter lång sträcka med avloppsledning i Strandallèn har fått kraftiga sättningsskador och behöver åtgärdas snarast, då undersökningar visar att skadorna kraftigt har förvärrats.

Arbetena påbörjas vecka 9

Utförs inte en åtgärd på sträckan kommer skadorna sannolikt medföra stopp och översvämningsrisk för drabbade fastighetsägare.

Arbetsområdet är markerat orange. Detta kommer medföra att busshållplatsen inom arbetsområdet kommer vara avstängd under arbetet. Och att ett körfält stängs av.

Utförare

Peab är utförare av uppdraget och ansvarar för den planera­de arbetsgången och utförandet. Vid frågor angående tidsplan och utförande kontakta Peab.
Kontaktperson är Hans Karlsson

 

Tyresö Kommuns VA-avdelning har beslutat att Peab på uppdrag av VA-avdelningen snarast skall åtgärda ledningen för att säkerställa anläggningen. VA-avdelningen agerar som beställare av uppdraget med tillordnad kontrollant för utförandet av förläggningsarbetet av VA-ledningarna.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Upp