VA-arbeten på Centralvägen

Från januari till och med mars 2021 kommer det pågå arbeten med VA-ledningarna på Centralvägen 5-16. Under denna period kommer vattnet då och då behöva stängas av under dagtid.

Arbetena kommer att börja vid Centralvägen 5 och fortsätta söderut. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på vägen och provisoriska sopkärl kommer att ställas ut för de boende.

Vattnet kommer att stängas av stundtals dagtid i samband med arbetet. När vattnet åter sätts igång kan det bli missfärgat. Detta är inget farligt och det är bara att spola i kranarna en stund så blir det klart igen.

Orsaken till arbetena är att rören är gamla och behöver bytas, samt att man samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

För frågor om arbetena vid Centralvägen, kontakta arbetsledare Leif Boström: Leif.Bostrom@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 15 januari 2021

Hitta på sidan