VA-arbeten på Berganäsvägen

Under hösten 2021 pågår arbeten med VA-ledningarna på Berganäsvägen 1 - 16. Under denna period kommer vattnet då och då behöva stängas av under dagtid.

Arbetena kommer att börja vid Berganäsvägen 16 och fortsätta söderut. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på vägen och provisoriska sopkärl och brevlådor kommer att ställas ut för de boende.

I detta område har kommunen anlitat KMP Konsult för att sätta upp vibrationsmätare på vissa fastigheter.

Vattnet kommer att stängas av stundtals dagtid i samband med arbetet. När vattnet åter sätts igång kan det bli missfärgat. Detta är inget farligt och det är bara att spola i kranarna en stund så blir det klart igen. Undvik att tvätta om vattnet är missfärgat.

Orsaken till arbetena är att rören är gamla och behöver bytas, samt att man samtidigt lägger ned en dagvattenledning som saknas idag.

För frågor om arbetena vid Berganäsvägen, kontakta arbetsledare Leif Boström: Leif.Bostrom@tyreso.se

Bild på karta över Berganäsvägen mellan Sjöhagsvägen och Stamvägen

Berganäsvägen mellan Sjöhagsvägen och Stamvägen

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 september 2021

Hitta på sidan