VA-arbeten på Antennvägen

I början av oktober månad 2022 kommer VA-enheten att påbörja VA-arbeten på Antennvägen. Arbetet beräknas pågå till januari/ februari 2023.

Vår ambition är att hålla minst ett körfält öppet så biltrafik, gång- och cykeltrafikanter kommer fram under hela arbetets gång även om de tidvis behöver ledas om. Vid behov av sprängning så kommer det under korta tidsperioder (ca: 5 minuter) vara avstängt för all förbipassage.

Bilden nedan visar var på Antennvägen vi kommer att arbeta.

Bilden visar var på Antennvägen vi kommer att arbeta

Vid frågor om arbetena vid Antennvägen innan arbetet påbörjas,
kontakta Stefan Ljungdahl:
Stefan.ljungdahl@tyreso.se
08-578 280 77

Frågor om arbetena vid Antennvägen när arbetet startat,
kontakta arbetsledare Johan Tapper:
Johan.tapper@tyreso.se
08-578 270 73

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 16 november 2022

Hitta på sidan