VA-arbeten på Amaryllisvägen

Vatten och avloppsledningarna i Amaryllisvägen är från 1960-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetet påbörjas vecka 2 och pågår i cirka 3 månader.

Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns. När arbetena är klara i gatan kommer varje fastighet att ha servisledningar för spill­vatten, dagvatten och dricksvatten fram till fastighetsgräns. Efter det får ni inte längre släppa ut dag- och dränvatten i spillvattenledningen.

Vattnet stängs tidvis av

Vi kommer att stänga av vattnet kortare stunder (cirka en timme) i princip varje dag, vi försöker göra detta mellan klockan 08:00-15:00. Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Information från renhållningsenhetenlänk till annan webbplats

Kontakt

VA-utredningsingenjör: Thomas Lagerwall på telefon 08-578 293 16
Arbetsledare: Hampus Sjöberg kan nås på telefon 08-578 270 68
VA jour: efter 16:00 och helger 08-798 44 44.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Upp