15 november 2019

VA-arbete på Fågelvägen

Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Fågelvägen mellan Svalvägen och Slättvägen. Vatten och avloppsledningarna i Fågelvägen är från 1950-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetena påbörjades vecka 37 och pågår i cirka 3 månader.

Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns.

Vattnet stängs tidvis av

Vi kommer att stänga av vattnet kortare stunder (cirka en timme) i princip varje dag, vi försöker göra detta mellan klockan 08:00-15:00. Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Upp