Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Utbyggnad av infrastruktur

Utbyggnaden i främst östra Tyresö sker etappvis över lång tid. Planeringen löper fram till år 2030. Utbyggnaden handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.

Brobänken etapp 10

Arbetet handlar främst om att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut belysning, kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.
Läs om Brobänken

Nyfors

Området har inte tidigare varit planlagt. Med tiden har allt fler bosatt sig permanent i Nyfors vilket lett till ökade krav på större byggrätter och vatten och avlopp. För att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna och möta behovet av större byggrätter har planen prioriterats.
Läs om Nyfors 

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 mars 2018
Upp

Hitta på sidan