Upprustning av Trädgårdsparkens lekplats

Under några veckor i november rustar vi upp Trädgårdsparkens lekplats i Trollbäcken.

Det vi gör är:

  • Renoverar markytor, tar bort ogräs och tillsätter nytt markmaterial
  • Sätter ut avskiljare mellan de olika markmaterialen, vilket ökar hållbarheten på ytan
  • Renoverar bänkarna
  • Ny sandlåda

Under arbetsperioden är lekplatsen avstängd med hjälp av stängsel.
Om vädret tillåter är arbetet troligen klart inom två-tre veckor.

Sanden och gruset som tas bort på ytan kommer att återanvändas för att laga hundrastgårdens grusyta.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 16 november 2021

Hitta på sidan