10 juni 2020

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna Lagergrens väg och Kamomillgränd, i båda riktningarna. Lagergrens väg är klar, och Kamomillgränd pågår..

Vad innebär tillgänglighetsanpassning?

För underlätta för synskadade ska platser som kräver speciell uppmärksamhet ha en markbeläggning som i ljushetsgrad och struktur avviker från omgivande beläggning.

Vid övergångsställen och busshållplatser krävs därför både beläggning med kontrastfärger och taktila (kupol och sinus) plattor.

Kupolplattan informerar om läge, riktningsändring och stopp. Plattan har stora sfäriska knoppar som är kännbara, utan att utgöra en snubbelrisk.

Sinusplattan som har en vågig yta ger riktningsinformation och förbinder olika punkter med varandra.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 10 juni 2020
Upp