Strandängarna - arbete med pumpstation

Omläggning av ledningar

Ledningarna till pumpstationen mellan Ängspiren och Brygghusen vid Strandängarna behöver läggas om. Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under vecka 40. Beroende på omfattning eventuellt längre.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 30 september 2021

Hitta på sidan