Störningar på Breviksvägen 23 - 24 februari

Södra körfältet i körriktning Brevik beräknad avstängt mellan den 23 februari 14.00 och den 24 februari 15.00

Vattenfall byter ut ett påkört elskåp vid sidan om vägen. Med anledninga av kyla måste marken tinas upp före bytet.

Ett körfält avstäng på Breviksvägen

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Hitta på sidan