Reparation av avloppsledning på Björnbärsvägen

13 maj: En akut reparation av en vatten- och tryckavloppsledning pågår just nu på Björnbärsvägen. Detta innebär att hela Björnbärsvägen är utan vatten.

Undvik att använda både vatten och avlopp.

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändingar förekomma för boende i närheten av dessa gator. Missfärgat vatten är inte farligt, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Varför uppstår läckor?

Läckor uppstår ofta då marken påverkas av temperaturväxlingar och vissa känsliga ledningsmaterial, som gjutjärnsledningar, knäcks. Även galvledningar går sönder av åldersskäl. Tyresö kommun jobbar successivt med att renovera och byta ut dessa ledningar i det kommunala VA-nätet.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 13 maj 2022

Hitta på sidan