Renovering av lekplatsen på Alby

Från och med fredag den 28 maj är delar av lekplatsen på Alby friluftsgård avstängd för renovering. Den kommer att vara avstängd under några veckor.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 31 maj 2021

Hitta på sidan