25 maj 2021

Planerad vattenavstängning Tyresö Centrum

Vattenavstängningen berör enbart centrumbyggnaden och sker under natten den 25 maj från 22.00 fram till ca 05.00.

Arbetet som utförs är en infällning av en t-koppling på befintligt huvudnät.

Karta som visar markering vid gångtunnel Petterboda gårdsväg och Bollmoravägen. Kartbild.

Karta som visar markering vid gångtunnel Petterboda gårdsväg och Bollmoravägen. Kartbild.

Missfärgat vatten vid anläggningsarbete eller vid vattenläcka

Vid reparation eller arbete med VA-nätet kan det hända att vattnet blir missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten i ledningen ändrats. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Vattnet är inte farligt att dricka.

Fortsätter vattnet att vara missfärgat under en längre period, ta kontakt med kommunen eller din hyresvärd. Missfärgat vatten kan även betyda att det är en pågående vattenläcka inom närområdet.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Upp