17 september 2020

Omläggning av vattenledningar vid Örtstigen

Orsaken till omläggningen är att vattenledningen är från 1960-talet och i dåligt skick.

Arbetet pågår hela hösten

Arbetet pågår Örtstigen med början vid förskolan Kardemumman vid Farmarstigen och cirka 250 meter ner mot Njupkärrsvägen. Observera att tungtransporter kör på gång- och cykelbanan.

Vi kan komma att stänga av vattnet kortare stunder, men då meddelar vi det innan. Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 17 september 2020
Upp