09 november 2018

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Kärrvägen, Vendelsövägen och Slättvägen

Vatten och avloppsledningarna är från 1950-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut innan nya bostäder kan börja byggas. Arbetet utför inför byggprojektet Södergården.

Aktuellt
Slättvägen stängs av för genomfart. Arbetet påbörjas tisdag 19/2 och förväntas pågå i ungefär 2 månader. Vatten- och avloppsledningarna på Slättvägen är gamla och ska bytas ut inför ombyggnad i området.

Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan samt de kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns. När arbetena är klara i gatan kommer varje fastighet att ha servisledningar för spill­vatten, dagvatten och dricksvatten fram till fastighetsgräns.

Etapper
Vi börjar vid korsningen Kärrvägen/Vendelsövägen och gå över mot Slättvägen i första etappen. Sen kommer vi fortsätta på Vendelsövägen mot Svalvägen.

Läs om byggprojektet Södergårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattnet stängs tidvis av
Vattnet kan i samband med avstängningar bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Upp