26 februari 2020

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen mellan Höglidsvägen och skogsängsvägen. VA-ledningarna i Borgvägen är från 1960-talet och i dåligt skick och behöver bytas ut. Arbetena beräknas att påbörjas vecka 13 och pågår i cirka 4 månader.

Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns.

Vattnet stängs tidvis av

Vi kommer att stänga av vattnet kortare stunder (cirka en timme) i princip varje dag, vi försöker göra detta mellan klockan 08:00-15:00. Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Upp