02 juli 2020

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Borgvägen mellan Höglidsvägen och Skogsängsvägen. VA-ledningarna som är från 1960-talet är i dåligt skick och ska bytas ut. Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns.

Sommaruppehåll vecka 28 - 31

Borgvägen öppnas upp för genomfartstrafik efter att NCC har lagt ett grundlager av asfalt i början av vecka 28. Topplagret läggs sedan när hela sträckan/vägen är klar.

Vi återupptar arbetarna med va-ledningarna under vecka 32 och färdigställer då den sista biten upp mot Höglidsvägen. I samband med detta stängs Borgvägen återigen av för genomfartstrafik mellan Knektvägen och Höglidsvägen. Hela sträckan beräknas vara färdig under oktober.

Vattnet stängs tidvis av

Vi kommer att stänga av vattnet kortare stunder (cirka en timme) i princip varje dag, vi försöker göra detta mellan klockan 08:00-15:00. Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Upp