09 juli 2019

Nytt gruppboende på Strandvägen

Vi bygger nytt gruppboende på Strandvägen 1. Under sommaren pågår fortsatt arbete med schaktning och gjutning. Läs mer om byggnationen.

Strandvägen

Illustration flygvy över nya gruppboendet. Klicka på bilden nedan för att förstora den.

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen. Kommunens fastighetsavdelning är byggherre, med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Inflyttning sker vintern 2020.

Vad händer på bygget de kommande två veckorna?

Under sommaren sker fortsatt arbete med schaktning samt gjutning av plint och hissgrop.

Hur påverkar det allmänheten?

Arbete med grävmaskin låter och dammar en del.

Vad händer på längre sikt?

Markarbeten fortsätter.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 juli 2019
Upp