Nyanläggning av parkmark i Nyfors

Grönområdet som ligger nedanför Nyforsvägen 14 och 16 har en yta på cirka 6 000 kvadratmeter. Arbetet med grönområdet kommer att pågå fram till sommaren.

Nyansläggning av parkmark i Nyfors (kasta)

Området röjs från sly så att befintliga ekar, hassel och andra vackra träd kommer fram och kan utvecklas på ett fint sätt. En stig/gångväg anläggs genom att den grusas upp. En spång anläggs över ravinen och en över bäcken. Gräset kommer att klippas på en del av ytan cirka 2 gånger per år. Bänkbord placeras ut.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Upp

Hitta på sidan