15 juli 2019

Ny skola och idrottshall i Fornudden

Vi bygger ny skola och idrottshall i Fornudden. Under sommaren pågår pålning. Läs mer om byggnationen.

Rivning av Ängsgården

Bilden ovan visar markarbeten vid Fornuddens nya skola . Foto taget i juli 2019.

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Kommunens fastighetsavdelning är byggherre, med NCC som entreprenör. Skolan beräknas stå klar till höstterminen 2021.

Vad händer på byggarbetsplatsen?

Bodetableringen för byggnadsarbetarna är nu på plats, utrymmet under bodarna kommer att sättas igen och därefter kommer byggstaketet att demonteras längs med bodarna.

Under sommaren kommer arbetet med pålningen att fortsätta. Detta innebär tyvärr en del störningar i området i form av ljud och vibrationer. Vi beräknar att pålningsarbetet ska vara färdigt i slutet av augusti/början av september.

Under augusti kommer arbeten med betongplattorna att starta och gjutning påbörjas.

Montagestart för stommen är planerat till vecka 38.

Hur påverkar det allmänheten?

Pålningsarbetet kan upplevas som bullrande och vibrationer i mark kan uppstå. NCC mäter kontinuerligt buller- och vibrationsnivåer för att kunna anpassa arbetet för att minska störningen för allmänheten.

Med reservation för ändringar i tidplanen.

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 juli 2019
Upp