08 april 2019

Ny skola och idrottshall i Fornudden

Nu bygger vi ny skola och idrottshall i Fornudden!

Rivning av Ängsgården

Bilden ovan visar rivning av Ängsgården. Foto taget i mars 2019.

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Kommunens fastighetsavdelning är byggherre, med NCC som entreprenör. Skolan beräknas stå klar till höstterminen 2021.

Vad händer på byggarbetsplatsen?

Just nu pågår förberedande markarbeten så som jordschakt och borttransport av massor. Avstängningen (byggstaket) kommer att utökas och mer av den tidigare parkeringen kommer att hägnas in. Arbeten med en tillfällig gång- och cykelbana längs med Gärdesvägen och Fornuddsvägen inleds.

Därefter kommer grundläggningsarbeten med bland annat pålning att påbörjas. Detta beräknas pågå under våren 2019.

Vid grundläggningsarbete kan vissa störande ljud och vibrationer förekomma.

Kommande arbeten

Under sensommaren kommer skolan och idrottshallens stomme att resas. Det efterföljs av arbeten med fasad, tak och invändiga arbeten. Till våren 2021 kommer
finplanering av mark att genomföras.

Reservation för ändring i tidplanen kan förekomma.

Mer om projektet

Läs mer om nya skolan och idrottshallen under Stadsutveckling

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 april 2019
Upp