13 augusti 2019

Ny maskinhall och personalutrymmen i Alby friluftsgård

Vi bygger ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård. Under sommaren pågår arbete med ytter-och innerväggar samt tak. Läs mer om byggnationen.

Alby maskinhall grundläggning

Plan 1

Plan 2. Bild på innerväggar.

Plan 2

Kommunens  fastighetsavdelningen är byggherre med NCC som entreprenör. Bygget beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.

Vad händer på bygget de kommande två veckorna?

Vecka 33-34:
På plan 1 arbetar vi både med att färdigställa ytterväggarna och montera innerväggar. Montage av undertaket pågår och elektrikern fortsätter med sitt arbete.

På plan 2 arbetar vi med innerväggar och målaren har påbörjat spackling och målning av väggar. Under veckan kommer vi även lägga den första mattan i ett av rummen.

Under denna vecka och kommande veckor kommer vi även att färdigställa taket och bla lägga tegelpannor.

Hur påverkar det allmänheten?

Parkeringsytan vid Prästgårdsvägen är begränsad under byggtiden och hänvisar istället till parkeringen vid Alby Skogsväg.

Vad händer på längre sikt?

Under den närmsta tiden kommer det att vara fokus på arbete invändigt i maskinhallen, väggar, golv och installationer ska monteras. Några veckor framöver kommer vi även påbörja arbetet med redskapsgaraget.

Reservation för ändring i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Upp