18 juni 2019

Ny maskinhall och personalutrymmen i Alby friluftsgård

Vi bygger ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård. Vägg- och trapparbeten pågår just nu. Läs mer om byggnationen.

Byggarbete på Alby
Alby maskinhall grundläggning

Vägg- och trapparbete på Alby, foto taget i juni 2019. Klicka på bilden om du vill att den ska bli större.

Kommunens  fastighetsavdelningen är byggherre med NCC som entreprenör. Bygget beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.

Vad händer på bygget de kommande två veckorna?

Vecka 25-26:
Under dessa veckor fortsätter vi arbetet med ytterväggarna. När det är klart kommer man påbörja den invändiga isoleringen och väggarna invändigt. På plan 2 börjar innertaket bli klart. Under veckan har montage av utrymningstrappan påbörjats och plåtslagaren fortsätter med sina plåtarbeten.

Hur påverkar det allmänheten?

Parkeringsytan vid Prästgårdsvägen är mindre under byggtiden och hänvisar istället till parkeringen vid Alby Skogsväg.

Vad händer på längre sikt?

Under den närmsta tiden kommer det att vara fokus på arbete med maskinhallen, ytterväggar och tak. Därefter kommer man gå in i huset och påbörja arbetet med innerväggar samt att installatörer kommer att påbörja deras arbete.

Lite längre fram kommer man fortsätta med arbetet av redskapsgaraget, montage av stomme och tak kommer att då påbörjas.

Reservation för ändring i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 juni 2019
Upp