26 oktober 2020

Ny gång- och cykelbana på Töresjövägen

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Töresjövägens södra sida mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen. På så vis binds cykelstråken ihop, sträckan är på cirka 900 meter.

På södra sidan blir det gång- och cykelbana hela vägen, på norra sidan blir det delvis en ny gångbana.
Gångbana på norra sidan.

Att cykla är ett enkelt sätt att resa till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter och utflyktsmål. Med cykel reser man billigt och snabbt från dörr till dörr, förutsatt att det finns bra infrastruktur och goda parkeringsmöjligheter.

Vi gör vårt bästa för att trafiken till och från fastigheterna ska fungera utan problem genom att enkelrikta gatan beroende på vilket etapp vi jobbar på. Vid fastigheternas infart blir kantstenen cirka 6 centimeter lägre än på resten av sträckan.

Arbetet pågår till våren 2021.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020
Upp