01 oktober 2018

Ny gång- och cykelbana på Njupkärrsvägen

På Njupkärrsvägen mellan Skogsängsvägen och Farmarstigen/Lupingränd anlägger vi en gemensam/dubbelriktad gång- och cykelbana. Arbetet kommer igång den 27 november. Vi rekommenderar att du hittar alternativ resväg. 

Gång- och cykelbanan anläggs på vänster sida, om du kommer från Trollbäcken. Begränsad framkomlighet. Vi breddar vägen på höger sida samt ser över busshållplatserna. Ett körfält kommer att vara öppet, trafiken regleras vid behov av flaggvakter.

Tidplanen som är preliminär kan komma att försenas med anledning av vädret

Etapp 1

Vi breddar vägen på höger (östra) sidan. Arbetet är beräknad att vara klart till årsskiftet.

Etapp 2

Vi anlägger gemensam gång- och cykelbana på vänster sida. Arbetet beräknas vara klart under mars 2019.

Etapp 3

Busshållplatserna klarställs under februari och mars. 

Dubbelriktad gång- och cykelväg innebär att gående ska hålla till vänster.
Läs om de nya reglerna 

Har du koll på din tomtgräns?

Staket, häck eller träd får inte placeras utanför eller på tomtgränsen. Kommunen tar inget ansvar för skador som uppkommer på staket, häckar och brevlådor när de står utanför/på tomtgräns. Stora buskar och träd ska planteras minst 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor ska planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. Ett häck eller staket ska placeras så att fastighetsägaren kan ansa och underhålla den genom att stå på sin egen tomt.

Läs om hur du klipper till

Till webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 november 2018
Upp