04 maj 2020

Ny gång- och cykelbana på Krusbodavägen

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana på Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Wättingestråket. Den trafiksäkrar barnens väg till Dalskolan, samtidigt som den binder ihop två stora cykelstråk.

Att cykla är ett enkelt sätt att resa till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter och utflyktsmål. Med cykel reser man billigt och snabbt från dörr till dörr, förutsatt att det finns bra infrastruktur och goda parkeringsmöjligheter.

Arbetet pågår fram till vintern 2020/2021.

Entreprenör: GSCC Entreprenad

Vi anlägger en gång- och cykelbana utmed hela Krusbodavägen.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 10 juni 2020
Upp