12 augusti 2019

Markundersökning längs Wättingestråket

Områden längs Wättingestråket, i höjd med Tyresö gymnasium, där det ska tas borrprover.

De två sista veckorna i augusti kommer vi att göra markundersökningar på platser längs Wättinge gårdsväg. Vi kommer att borra för att ta prover på marken och jordlagren i området. Detta görs inför planeringen av en ny förskola och för hanteringen av dagvatten från den kommande bebyggelsen i Wättinge.

Arbetet utförs av Geonorr som har stor vana att arbeta i stadsmiljöer. De kommer att borra dagtid i Wättinge under undersökningstiden. Arbetet tar ca 10 arbetsdagar och utförs under perioden 15 augusti till 31 augusti.

Fördröjningsmagasinet kommer att ligga under en konstgräsplan som ska planeras ska anläggas i området.

Borrbandvagn modell Geotech 604D.

Borrbandvagn av den modell som kommer att användas, Borrbandvagn modell Geotech 604D.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Upp