05 maj 2020

Geotekniska undersökningar vid Bäverbäcken

Under maj kommer geotekniska undersökningar att genomföras i området runt Bäverbäcken, vid Tyresövägen, Bäverbäcksvägen och Siklöjevägen.

Det innebär att geotekniker med hjälp av borrbandvagn tar prover i marken för att utreda vad den består av, t.ex. lera eller berg. Den här informationen behövs som underlag för eventuell kommande byggnation och infrastrukturarbete i området

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 maj 2020
Upp